"cvičíme si své psy sami"

Svaz psovodů s handicapem o. s. - kynologové a zapálení psovodi s handicapem co se svými psy cvičí, nebo se věnují nějakému psímu sportu či se o tuto problematiku zajímají. Více na webu: https://www.psovodishandicapem.cz/